1. Thanh toán tiền mặt

 • Khách hàng có thể thanh toán tại văn phòng chúng tôi
 • Hoặc có thể thanh toán tại địa chỉ của khách hàng

2. Thanh toán qua ngân hàng

Dưới đâu là danh sách cách ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank
 • Ngân hàng Vietcombank
 • Chủ thẻ: Nguyễn Văn Hoành
 • Số tài khoản: 0851 0000 15628
 • Chi nhánh Hà Nội
Ngân Hàng Techcombank
 • Ngân Hàng Techcombank
 • Chủ thẻ: Nguyễn Văn Hoành
 • Số tài khoản: 1903 3929 1270 11
 • Chi nhánh: Hai Bà Trưng
Ngân hàng Viettinbank
 • Ngân hàng Viettinbank
 • Chủ thẻ: Nguyễn Văn Hoành
 • Số tài khoản: 103 006 085 484
 • Chi nhánh Hà Nội
Ngân hàng Agribank
 • Ngân hàng Agribank
 • Chủ thẻ: Nguyễn Văn Hoành
 • Số tài khoản: 0350 520 504 8537
 • Chi nhánh Hà Nội
Ngân hàng ACB
 • Ngân hàng ACB
 • Chủ thẻ: Nguyễn Văn Hoành
 • Số tài khoản: 3137557
 • Chi nhánh: ACB Hà Nội