Thuê máy chủ


Để phục vụ khách hàng chưa có máy chủ, chúng tôi tư vấn và lựa chọn máy chủ (hosting) phù hợp với như cầu của website khách hàng.

Hãy truy cập vào bảng giá máy chủ  để xem bảng giá chi tiết và lựa chọn cho phù hợp với mô hình của mình.